Medlemskap

Nå kan du tegne 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com og SignalListen.com, BullogBear.no for kun NOK 1.998,-!

Alt du trenger å gjøre for å bestille slikt 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for totalt NOK 1.998,- er å fylle ut skjemaet nedenfor her med ditt Navn, E-mail, og Telefon og trykke Send. Du vil da motta en mail med betalingsinformasjon, og så snart vi har registrert din betaling av medlemsavgiften på NOK 1.998,- så vil du få tilsendt passord.

Etter å ha hatt Aksjeanalyser.com og SignalListen.com helt gratis i lengre tid så har vi nå kommet dit hen hvor vi ser oss nødt til å begynne å ta noe betalt for våre tjenester.

Som betalende medlem så vil man fremover få tilgang til våre fem porteføljer og SignalListene for h.hv. Norge, Sverige, Danmark, og Finland på SignalListen.com. Videre så får man tilgang til alle analyser på Aksjeanalyser.com, og hvor det fremover vil være rundt halvparten av analysene som kun vil være tilgjengelige for betalende medlemmer.

Man vil også få tilgang til BullogBear.no, og som er en ny tjeneste vi lanserte mandag 15. Februar 2016. Her vil vi ha en egen Bull & Bear portefølje basert på Bull og Bear ETN’er girede produkter, og hvor vi også vil publisere analyser på underliggende aksjer, indekser, og råvarer. Dette vil være en tjeneste spesielt tilpasset for risikovillige investorer, og med tanke på mer kortsiktig trading med girede produkter som Bull og Bear ETN’er.

Vi har prøvd å legge oss på en så lav pris som mulig, og 1-års medlemskap hos både Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no koster nå kun en rimelig pris av NOK 1.998,-. Dette tilsvarer da en pris per måned på kun 166,50 kroner, eller cirka 5,50 kroner per dag.

Vi hadde opprinnelig tenkt å ta NOK 299,-/måned, som ville blitt NOK 3.588,-, men etter en brukerundersøkelse så har vi funnet at de fleste er villig til å akseptere at vi har annonser på sidene mot å få en betydelig lavere pris på våre analysetjenester.

For å kunne holde en slik lav pris på våre tjenester, og for å slippe mye arbeid og omkostninger ved innkreving av utestående betalinger så har vi gjort det slik at vi sender passord så snart vi har registrert betaling for slikt 1 års medlemskap.

Vi håper på forståelse for dette, og normalt så er betalinger i Norge registrert dagen etter betaling finner sted, så det bør ikke være særlig mye ulemper med dette, og man får normalt da passord tilsendt dagen etter man har utført betaling av medlemsavgiften på NOK 1.998,- for 1-års medlemskap.

Vi håper dere har funnet våre analysetjenester interessante, og ønsker dere hjertelig velkommen til å følge med oss videre i tiden fremover!